Boektip De Zwarte Zwaan

De Zwarte Zwaan is een fantastisch boek van Nassim Nicholas Taleb. Het is een pittig boek vol moeilijke zinnen, wiskunde en filosofie. Maar ook veel humor en zeker wel te doen als je kleine stukjes per keer leest. Het boek gaat over dat sommige dingen wel (grote steekproeven naar de gemiddelde lengte van de mens zijn stabiel) maar vooral ook sommige dingen niet te voorspellen zijn (terwijl we dit wel steeds proberen) zoals ontwikkeling van de economie. Wat ik er van opgestoken heb is dat modellen maken en lange termijn plannen zinloos is.  Enkele aantekeningen die ik maakte:

  • We koesteren (ten onrechte) een afkeer van het abstracte. We willen alles in hokjes en modellen (de standaarddeviatie) stoppen, maar dit kan lang niet altijd. We houden te veel van het tastbare, de bevestiging, het opvallende, en van verhalen ipv abstracte zaken als onzekerheid en toevallige variatie.
  • We doen te weinig met Serendipity, een (mogelijk interessant) pad bewandelen zonder de uitkomst te weten. Data zegt alleen iets over het verleden, maar vaak niets over de toekomst. Maximaliseer de Serendipity om je heen. 
  • Pas op voor de omdraaifout: alle zoogles zijn boogles. Je hebt een boogle. Was het een zoogle? NEE DUS.
  • De wereld is in hoge mate onvoorspelbaar.
  • Niet theoretiseren is een actieve daad.
  • We belonen actieve daden meer dan inactieve: Ik heb xxx voorkomen scoort vele malen lager dan ik heb xxx levens gered. Soms is niets doen juiste het beste.
  • Recursief (je kunt in steeds kleinere resoluties naar de verzameling kijken zonder ooit de grens te bereiken).
  • Pas op met “voorspellingen” van het verleden. Het verhaal van verliezers in de geschiedenis lees je nergens.